Foredrag – PAUSER der virkerForedrag / Oplæg. 
Til arbejdspladser som ønsker en konstruktiv pausekultur – Og bedre trivsel.
Og til dig, som bare ønsker dig at få det allerbedste ud af dine – måske sparsomme – pauser.
Varighed: 1 eller 2 timer – Efter aftale.
Pris: Se eksempler nederst på siden.


Dette foredrag er som udgangspunkt tilrettelagt til arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker.
F.eks. daginstitutioner, hospitaler, kommunale forvaltninger, skoler, uddannelsesinstitutioner for voksne, faglige organisationer, foreninger m.v.

Andre typer af arbejdspladser vil dog også kunne profitere af det.

Indholdet tilpasses altid jeres behov og selvfølgelig den ønskede længde.


Andre har sagt:

“Mange mange tak for at sætte fokus på det vigtige og for et rigtig godt oplæg, som vi er rigtig glade for .”

“Jeg bliver nødt til at fortælle dig, at der faktisk i går kom flere kolleger og sagde til mig, at du havde sat spot på noget, som de slet ikke havde tænkt på. De har aldrig haft den tanke, at det var derfor, nogen ikke kom til pause – altså fordi man havde brug for noget forskelligt. … Så masser af ros til dig – tusind mange tak.”


Pauser er godt givet ud

Flere undersøgelser viser at:

 • Vi bliver mere effektive, fokuserede og produktive, når vi holder pauser i løbet af arbejdsdagen.
 • Trivslen øges, når vi hviler ind imellem.
 • Sygefraværet falder, når vi trives. 
 • Alt for få medarbejdere (og ledere) holder pauser, der virker efter hensigten.
  Måske fordi de færreste ved hvordan, man gør det bedst?

Gode pauser betyder, at vi får mere ud af den (knappe) tid, der er til rådighed.
Vi bliver (endnu) bedre til at gøre arbejdet ordentligt og nå vores mål.
Og måske allervigtigst: Vi holder længere i jobbet – Uden stress eller psykisk nedslidning.

Men kun når vi holder pauserne på en måde, der passer til vores individuelle måder at ”lade batterier” op på.
Det, der virker godt for den ene, virker muligvis modsat for en anden.

Dette foredrag tydeliggør vigtigheden af at holde gode pauser og udstyrer deltagerne med viden om hvordan.
Til fordel for både den enkelte medarbejder, teamet og arbejdspladsen som helhed.
Og selvfølgelig til gavn for de mennesker (små eller store), som I gerne vil gøre en betydende forskel for.

Mennesker, som arbejder med mennesker, har i særlig grad brug for pauser.
Også selvom engagerede og dygtige  ildsjæle ikke altid selv mærker behovet.

Jeg taler af smertelig erfaring.
Empati og langvarigt nærvær trækker store veksler på overskuddet.
Sammen med de andre krævende discipliner, der er en forudsætning for løsning af kerneopgaven.

Relationsarbejde er givende på mange måder, men også slidsomt.
Om vi vil det eller ej.

Læs evt. mere i  blogindlægget “Travlhed giver ikke stress – men hvad gør så?”.
Eller i “Relationskvalme – Er det et hverdagsvilkår for dig?”


Er jeres pauser kostbart spild af tid?

Normeringerne er under pres mange steder.
Derfor er det selvfølgelig afgørende at bruge de medarbejdertimer, der er til rådighed, bedst muligt.

Det er simpel købmandslogik, at tid til pauser, der bruges godt, er godt givet ud.
Mens pauser, der ikke gavner, er … kostbart spild af tid.

Det er enkelt.
Hvis medarbejderne får ladet batterierne op i pausen, øges deres arbejdsindsats og kvaliteten af arbejdet.
Deres trivsel øges og de løser kerneopgaven bedre.

Hvis batterierne ikke lades op i pauserne fordi de bruges forkert, er tiden spildt.
I værste fald medvirker pauserne til at dræne medarbejderne for overskud.
Det er endnu værre.


Et eksempel:

15 medarbejdere i en kommunal daginstitution holder hver dag frokostpause i 29 minutter (BUPL’s centrale arbejdstidsaftale).
På en arbejdsuge bliver det til 2175 minutter – eller 36,25 time.*)

Det svarer altså tidsmæssigt (rundt regnet) til en fuldtidsmedarbejder.

Hvis pauserne bruges uhensigtsmæssigt og derfor ikke har positiv effekt, svarer det til, at der på denne arbejdsplads var ansat en fuldtidsmedarbejder, som spildte al sin tid på opgaver, der var unyttige og i værste fald skadede mere end de gavnede. 

Hvilken arbejdsplads ville acceptere det?

*) Her er ikke medregnet de korte pauser, som der forhåbentlig også er plads til i løbet af arbejdsdagen. 
Hvor det kan lade sig gøre at drikke et glas vand, nå på toilettet eller trække vejret uforstyrret i et par minutter.Når PAUSER er en varm kartoffel

Siden 2011 har jeg haft min gang på mange spændende arbejdspladser som underviser og foredragsholder.
Når jeg har italesat vigtigheden af at holde pauser der virker, har det slået mig, at pauser tit er et “varmt” emne blandt medarbejderne.

Nogen holder for mange eller for lange pauser. Det er galt.
Nogen holder for få. Det kan også være slemt.

Så er der dem, der foretrækker at holde pause alene. 
Og dem, der synes, at alle pauser skal holdes sammen. 
(Men det snakker de sjældent åbent med hinanden om…)

Mange tror, at lederen ikke bifalder, at medarbejderne holder pauser. Det opfattes som ineffektivt.
Desværre har nogen (få) af dem ret. Men de fleste har bare heller aldrig fået snakket med hinanden om det.

Heldigvis bliver min ebog “PAUSER der virker” ofte brugt som oplæg i personalegrupper, hvor pausekulturen ønskes sat på dagsordenen.
Det kan hjælpe nogle steder.
Alligevel er det ikke altid, at “den varme kartoffel” af den grund bliver vendt til noget mere spiseligt.
For det kan være djævelsk svært at snakke om personlige forskelle og private præferencer i fh.t. pauser.
Hvis det føles usikkert, hvordan det modtages i teamet, vil de fleste foretrække at holde mund og fortsætte “som vi plejer”.

Og “plejer” er den positive forandrings fjende nummer et.

Med foredraget “Pauser der virker” bliver pointerne fra ebogen af samme navn (og flere til) sat på dagsordenen.
I får hjælp til – respektfuldt og roligt – at smække svesken på disken, så pausekulturen på jeres arbejdsplads kommer ud i lyset.

Vil du se nærmere på ebogen før du booker foredraget?

Eller er du klar til at booke med det samme?

Pauser - TrivselsGuide.dk


Hvad får I ud af et foredrag om pauser?

Foredraget “PAUSER der virker” sætter gang i en positiv forandring, som tydeligt kan mærkes i hverdagen.

Det handler ikke om, at I nødvendigvis skal ha’ bevilget flere eller længere pauser – selvom ingen sikkert vil protestere, hvis det bli’r en realitet.
Men i stedet om at knække koden til en bedre udnyttelse af de pauser, I allerede har mulighed for at holde.

Der er ingen “smart-i-en-fart-teknikker” på rekordtid.
Derimod får I mine bedste bud på, hvordan I finder præcis de måder at holde pauser på, som virker for den enkelte.

Efter foredraget har I et fælles sprog om pausekultur, som gør det langt lettere at få det bedste ud af (alle) jeres pauser.
(Vælger I at afsætte 2 timer, når I også at aftale de næste konkrete skridt, der vil føre jer i mål med PAUSER der virker. Ellers er det et emne til et kommende personalemøde.e.l.)
I får et afsæt til en pausekultur, der tager højde for alle medarbejderes behov – både for de introverte og ekstroverte – uanset hvordan I i øvrigt er strikket sammen.
Dermed har I en vigtig nøgle til bedre trivsel i hverdagen.

En god pausekultur med plads til forskellighed gør pauserne til energi-genererende åndehuller.
Det er sådan, vi alle ønsker det, ikke?


Det får I ud af virksomme pauser:

 • Batterierne lades op.
 • Nervesystemet falder til ro. 
 • I får overskud til at organisere arbejdet og løse opgaverne bedre.
 • Overblikket vokser, når I jævnligt i løbet af dagen træder et skridt tilbage og slipper arbejdet – for så at tage fat på det igen.
 • I når mere, fordi det hele falder lidt lettere.
 • Ideer opstår, når tankerne sættes fri – kreativiteten vokser.
 • I forebygger stress og nærer trivsel. 

Ha hjertet med - TrivselsGuide.dk


Pris:

PAUSER der virker  (1-2 timer) – Grundpris: Kr.  5.000,-

Prisen gælder for op til 30 deltagere og er ekskl. moms og transportomkostninger.
Er I flere, tillægges kr. 100,- pr. pers.

Kontakt mig og få en fordelagtig pris, hvis I er rigtig mange.

Book et oplæg / foredrag 


Anette Christensen, TrivselsGuide

Foredragsholder er Anette Christensen fra TrivselsGuide.
Jeg er uddannet pædagog med speciale i voksne og har gennem over 25 år arbejdet med mennesker i forandringsprocesser.
Som skoleleder, projektkoordinator, vejleder og underviser.

Siden 2011 som selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser.


Er det dig, der booker jeres foredrag?

Kontakt mig for forespørgsel og booking af foredraget til din arbejdsplads, forening eller uddannelses-institution.


(edit)