Stress kommer ikke på en enkelt formiddag.
Og det gør trivsel heller ikke…

Derfor giver det god mening at gå i gang med et lidt længere forløb, hvis I gerne vil arbejde målrettet på optimering af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af risikoen for stressbetingede sygemeldinger og dårlig trivsel.

Mulighederne for forløb / rådgivning er mange og kan skræddersys efter Jeres ønsker.
Jeg har “pakket” 3 kvalificerede forslag, som imødekommer forskellige behov.
Priserne gælder for grupper på mellem 6 og 12 personer. Kontakt mig for priser ved andet antal.
Jeg laver selvfølgelig gerne en skræddersyet løsning til Jer – med indhold tilpasset Jeres ønsker.


 

Pakker / Forløb [Trivsel & Stress] TrivselsGuide

geralt / Pixabay

Hører I til en såkaldt nedslidningstruet branche, kan der være mulighed for refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning via Arbejdstilsynets pulje.
Brancherne er bl.a. daginstitutioner, hjemmepleje, væresteder og frisører.
Ordningen gør det muligt at få 50 % af udgifterne refunderet – uden bøvl.

Jeg samarbejder med JobCare A/S, og kan derfor tilbyde autoriseret rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Herunder stress og trivsel.
Det betyder, at I kan overlade (næsten) hele ansøgningsprocessen, planlægning af aktiviteter og administration til os.
Nemmere bliver det ikke.

 DER ER DESVÆRRE PT. IKKE DENNE MULIGHED.

Pakke A:

For grupper med høj motivation for at gøre en selvstændig indsats for at forbedre / bevare et forholdsvis lavt stressniveau.

1) Oplæg: “På vej mod mere trivsel & mindre stress”. Ca. 1½ time – fælles for alle.

2) Stressindikator: (Læs om Stressindikator)

  • Individuel test
  • Personlig resultatrapport
  • En individuel opfølgningssamtale (varighed ca. 1½ time)

3) “Follow up mail” til alle deltagere ca. 2 uger efter samtalerne. En reminder, som sikrer at det lærte huskes og implementeres.

Pris: Kr. 2.900,- /deltager


Pakke B:

For grupper, som har behov for at arbejde grundigt med stresshåndtering og trivselsoptimering, og gerne vil guides på vejen.

1) Opstartsmøde med leder og evt. medarbejderrepræsentant.
Forventningsafstemning, implementering af specifikke ønsker i forløbet, planlægning af detaljer. Ca. 1½ time.

2) Oplæg: “På vej mod mere trivsel & mindre stress”. Ca. 1½ time – fælles for alle.

3) Stressindikator(Læs om Stressindikator)

  • Individuel test
  • Personlig resultatrapport
  • 2  individuelle opfølgningssamtaler (à ca. 1½ time) pr. deltager. Den første samtale før Workshoppen. Den næste kort efter Workshoppen.

4) Workshop:
“Sådan kommer vi videre – Sammen.”  5 timer – Fælles for alle
Værktøjer, refleksionsrunde, planer for næste skridt.

5) En “follow up mail” til alle deltagere ca. 2 uger efter workshoppen. En reminder, som sikrer at det lærte huskes og implementeres.

Pris: Kr. 5.500,- /deltager


Pakke C:

For grupper, som vil hele vejen rundt i arbejdet med stresshåndtering og trivselsoptimering.
Udvidet sparring til både medarbejdere og ledelse – også pr. mail & tlf. under hele forløbet.
Opfølgning og målsikker implementering.

1) Opstartsmøde med leder og evt. medarbejderrepræsentant.
Forventningsafstemning, implementering af specifikke ønsker i forløbet, planlægning af detaljer. Ca. 1½ time.

2) Oplæg: “På vej mod mere trivsel & mindre stress”. Ca. 1½ time – fælles for alle.

3) Stressindikator: (Læs om Stressindikator)

  • Individuel test
  • Personlig resultatrapport
  • 3  individuelle opfølgningssamtaler (à ca. 1½ time) pr. deltager. Den første før Workshop 1. Den anden mellem de to workshops og den tredje efter Workshop 2.

4) Workshop 1:
“Sådan kommer vi videre – Sammen.”  5 timer – Fælles for alle
Værktøjer, refleksionsrunde, planer for næste skridt.

5) Ledersparring. Lederrolle og opgaver i forhold til det aktuelle billede af stress-/trivselsniveauet i gruppen og de fælles fremadrettede beslutninger på Workshop 1. Ca. 1½ time.

6) “Follow up mail” til alle deltagere ca. 2 uger efter workshoppen. Hvordan er det gået? Er de gode planer videreført? Plus nye input – tilpasset resultaterne af Workshop 1.

7) Workshop 2:
“Sådan fastholder vi de gode resultater – Sammen”  5 timer – Fælles for alle
Refleksionsrunde, værktøjer, planer for sikker implementering.

Mulighed for sparring pr. mail / tlf. under hele forløbet for både ledelse og medarbejdere.
Rammerne aftales nærmere.

Pris: Kr. 10.500,- /deltager.


“Det med småt”

Alle priser gælder for grupper på mellem 6 og 12 personer.
Individuelle samtaler forudsættes lagt i forlængelse af hinanden eller efter aftale. Kontakt mig for pris ved andre gruppestørrelser.
Møder, samtaler og workshops afholdes i velegnede lokaler hos Jer. Jeg hjælper gerne med at finde egnede lokaler andetsteds, hvis det ønskes. (Lejepris ikke inkl.) Samtaler og møder kan evt. foregå via Skype.
Der tillægges moms og kørsel fra Vejle & retur (kr. 3,63/km.) Ved afstand på mere end 80 km fra Vejle tillægges køretid og evt. broafgift.
Bindende aftale underskrives inden opstart. Faktura fremsendes efter forløbet.