Er du særligt sensitiv?

Måske oplever du, at du mærker følelser og fornemmelser stærkere end andre?
Måske har du somme tider tænkt over, at du bliver træt og føler dig overbelastet hurtigere end andre mennesker? Så er du måske særligt sensitiv.

Den amerikanske psykolog og forfatter Elaine Aron har forsket i begrebet ”særlig sensitivitet” i mange år. Og flere forfattere, psykologer og andre med interesse for det er enige med hende i, at mellem 15 og 20 % af alle mennesker – børn og voksne af begge køn – er særligt sensitive. Det betyder ikke, at de andre 80-85 % er u-sensitive og u-empatiske mennesker. Det betyder bare, at 15-20 % er sensitive i en særlig grad.
HSP er en forkortelse for Highly Sensitive Person.

Hos særligt sensitive mennesker er nervesystemet mere fintfølende, og indtryk opleves stærkere mere detaljeret og dybere end hos mennesker, der ikke er særligt sensitive. Som særligt sensitiv registrerer og optager du i højere grad nuancerne i andres sindstilstand, og er hurtig til at fornemme, hvordan andre har det.
Derfor påvirkes du mere af følelser og stemninger end de fleste.

Mange særligt sensitive fortæller om en følelse af at være anderledes eller forkert i forhold til andre mennesker.
Måske dukker opdagelsen først op i det voksne liv, men følges af en pludselig eller snigende vished om, at det altid har været sådan.
For nogle voksne kommer bevidstheden om deres egen særlige sensitivitet i forlængelse af, at deres barn mistrives og/eller ”opdages” som særligt sensitiv.
Her kan du teste, om du er særligt sensitiv.

Overstimulering TrivselsGuide.dk


Indadvendt eller udadvendt?

Særligt sensitive mennesker er ikke ens. Der er flere måder, som personlighedstrækket kommer til udtryk på, og mange ”grupperinger” eller ”typer”, som beskrives forskelligt.

To overordnede typer er:

  • Den indadvendte type, som er tilbøjelig til at være stille og tænksom.
  • Den udadvendte type, som også kan være “nyhedssøgende” og/eller sensationssøgende. (HSS = High Sensation Seeker)

På min blog kan du bl.a. læse mere om de særlige kendetegn og om hvordan du kan holde balancen, hvis du både har “foden på bremsen og på speederen” på samme tid.

Fælles er tendensen til at blive overvældet eller overstimuleret af indtryk.  Det er dog individuelt, hvad der ”tricker” den enkelte. Det kan f.eks. være høje lyde, stærke lugte, mange informationer, mange mennesker, konflikter eller forvirring.

Alle mennesker kan blive overstimulerede eller udmattede og stressede.
Er du særligt sensitiv skal der mindre til, før det sker. Du er i højere grad udsat for stress, følelsesmæssig nedslidning eller udbrændthed, hvis du ikke lærer dig at forstå og håndtere de særlige behov for at passe på dig selv og imødekomme overstimuleringen.

Til gengæld er du som særligt sensitiv sikkert meget indfølende, forstående og har måske en veludviklet kreativ side indenfor et felt, som du interesserer dig for.


Mennesker, der arbejder med mennesker

Der er god grund til at tro, at der blandt mennesker, der arbejder med mennesker er mange med det særligt sensitive karaktertræk.

Det er en stor fordel at være indfølende og empatisk når man skal støtte eller vejlede andre, og det er også en udfordring.

min blog kan du læse flere indlæg, som handler om netop dette.


HSP Foreningens hjemmeside kan du læse mere om det, at være særligt sensitiv, og du kan også se, om der er en lokalafdeling i nærheden af, hvor du bor. (HSP står for “Highly Sensitive Person”)